Lidmaatschap

 

Indien u interesse heeft om lid te worden van Willem Tell kan u langskomen binnen de openingstijden voor een kennismakingsgesprek. Op de woensdag voor jeugd leden en op donderdag en zaterdag voor volwassenen. 

De formulieren die u nodig heeft voor inschrijving krijgt u met overige informatie bij kennismaking. 

 

Om lid te worden van Willem Tell heeft u het volgende nodig:

  • Interesse in de schietsport
  • Groot verantwoordelijkheidsgevoel om veilig met een vuurwapen om te gaan
  • Een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen
  • Een pasfoto voor je aanmeldingsformulier
  • goede zin om door een gecertificeerde trainer begeleid / opgeleid te worden

Om lid te worden van Willem Tell heb je geen 'verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen' nodig. In de volksmond bekend als 'wapenvergunning'. 

 

Om een aanvraag tot lidmaatschap te doen verwijzen wij u naar het contactformulier.

Bij kennismaking krijgt u alle benodigde formulieren op de vereniging. 

Deze formulieren dient u volledig ingevuld, samen met de VOG natuurlijke personen en een pasfoto inleveren bij het bestuur.
(Een VOG natuurlijke personen kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont.)

Het bestuur beoordeeld de aanvraag, de ballotage, en na acceptatie wordt u aangemeld bij de KNSA

De KNSA verleent de licentie om te mogen schieten in vereningingsverband. Totdat de licentie verleend is mag u onder begeleiding trainen met een luchtdruk wapen en maximaal 6 keer onder begeleiding met een klein kaliber vuurwapen. Wanneer de licentie verleend is bent u officieel Aspirant. Na 6 maanden wordt u lid van de vereniging. 
U krijgt 'aspirant trainingen' waarin u uitleg krijgt over de wapens, de sport en uiteraard de veiligheid. U mag alleen zelfstandig de baan op wanneer u de training goed heeft afgerond. 

In het eerste jaar wanneer u lid bent, is het niet mogelijk om zelf een 'verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen' aan te vragen. U schiet dus met een klein kaliber verenigingswapen. De munitie om de training mee te doen kan u alleen op de vereniging kopen. Wanneer u niet al de munitie gebruikt mag u deze NIET mee naar huis nemen, maar levert deze na afloop van de training in bij de griffier. Hier houden zowel de griffier als de baancommandant toezicht op. 


Veiligheid voorop

Onze aspirant leden worden altijd door gecertificeerde trainers begeleid en opgeleid. 

Op de baan behoort iedere schutter zich aan bepaalde regels te houden. Dat geldt dus ook voor alle aspirantleden. Deze regels zijn er niet voor niets, want we gaan immers met vuurwapens om.

Onzorgvuldig gedrag op de schietbaan wordt niet toegestaan. Wij begrijpen dat het voor nieuwe leden lastig is om alles te onthouden wat er tijdens de training wordt verteld. Daarom wijzen wij u er voor alle duidelijkheid op dat de schietvaardigheid tijdens de training nauwelijks een rol speelt bij de ballotage. Niemand leert immers schieten in zes trainingen. De wijze waarop u met een wapen omgaat is veel belangrijker. Veiligheid voorop!

Aspirantleden krijgen tijdens hun training veel informatie over de veiligheids eisen en hoe te handelen in bijzondere situaties. Ook wordt er aandacht geschonken aan de rol van de baancommandant en de griffier. 
Ieder lid van onze vereninging fungeert een aantal malen per jaar als baancommandant of griffier. Wanneer u als lid bent aangenomen wordt u ook in dit schema verwerkt.

Willem Tell verzorgt de training "veiligheids-functionaris" zodat u dit op een verantwoorde manier kan gaan doen. 

 

Er mag uitsluitend worden geschoten indien er een baancommandant op de baan aanwezig is. De taak van de baancommandant is er op toe te zien dat het schieten volgens de regels en veiligheidsnormen verloopt. Aanwijzigen van de baancommandant dient u ALTIJD op de volgen. 

De griffier is de persoon waar u zich inschrijft en betaalt voor u gaat schieten

 

Wapens zijn op zichzelf niet gevaarlijk. De mensen die ze vasthouden kunnen dit echter wel zijn. Schutters die dusdanig onachtzaam met wapens omgaan dat zij ook maar enig risico vormen voor zichzelf en/of collega schutters houden wij buiten onze vereniging. 

 

De schietsport is na de denksporten, onze buren, de veiligste sport in ons land. Dit willen wij natuurlijk graag zo houden. U dient dan ook goed bewust te zijn van uw verantwoordelijkheid. 

 


Kosten lidmaatschap


De standaard contributie voor volwassenen is €165,- per jaar

Dit is exclusief de eenmalige inschrijf-kosten van €45,-

 

De contributie voor het jeugdlidmaatschap is €40,- per jaar

Dit is exclusief de eenmalige inschrijf-kosten van €5,-

 

De contributie wordt door automatische incasso geïnd. 
Het incassoformulier dient u tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier in te leveren bij het bestuur.